• Kuvassa Aleksanterin teatterin julkisivua

PRO ALEKSANTERI

TEATTERIN YSTÄVÄ,

Päätimme kerätä yhteen Aleksanterin teatterin ystäviä. Ihmisiä, jotka ovat talon tukena, jos sitä joskus tarvitsemme. Tahtotilamme on, että talo on teatteri vielä ainakin seuraavat 140 vuotta.

Jätä yhteystietosi ja anna lupa käyttää nimeäsi teatterin puolestapuhujana – jos vaikka joskus joudumme esittämään päättäjille listan talon rinnalla seisojista.


Vi beslöt att samla in Alexandersteaterns vänner. Folk som stöder oss om vi en dag det behöver. Vår önskan är att huset fortfarande fungerar som en teater för de kommande 140 år.

Lämna dina kontaktuppgifter och ge tillstånd åt oss att använda ditt namn som teaterns förespråkare – om vi en dag blir tvungna att presentera en lista på stödare åt beslutsfattarna.

Olen Aleksanterin teatterin ystävä, ja annan luvan käyttää nimeäni teatterin puolestapuhujana.