AHLFORS & SIIKALA - peruttu

  • Esitykset: La 24.9. klo 14 | Su 25.9. klo 16
  • Kesto: 1 h 15 min, ei väliaikaa.
  • Liput: 34 / 30 €
ESITYS LIPUT
la 24.9.2022 klo 14:00 Osta liput
su 25.9.2022 klo 16:00 Osta liput

Esitykset peruttu!

KAKSIKIELINEN KAKSOIS-STAND-UP SUOMEKSI JA RUOTSIKSI

Ritva Siikala (synt.1941) ja Bengt Ahlfors (synt.1937) varttuivat aikuisiksi sotien jälkeisessä Suomessa. He ovat toimineet teatterissa yli puoli vuosisataa ohjaajina, pedagogeina ja kirjoittajina. Kun he vuonna 1968 muuttivat yhteen ja hankkivat lapsen, heidän ystävänsä totesivat: ”Te ette kyllä vanhene yhdessä!” Viisikymmentä vuotta myöhemmin he juhlivat kultahäitä ja koronakesän 2020 he viettivät vapaaehtoisessa karanteenissa maalla. Siellä he kirjoittivat näytelmän omasta elämästään – dialogin, jonka he nyt esittävät itse. Se kertoo lapsuudesta pommisuojissa, leikeistä raunioissa, aikuiselämän kovuudesta ja loistosta, työn ja perhe-elämän välisistä konflikteista, mustasukkaisuudesta ja ammattikateudesta. Se kertoo rakkaudesta, joka on kestänyt vastoinkäymiset ja joka nyt on johtanut ainutkertaiseen yhteistyöhön näyttämöllä. Ahlfors&Siikala on pala isänmaan historiaa kahden taiteilijan kokemana ja kuvaamana. Tässä vaiheessa he tuntevat toisensa – ja ehkä jopa itsensä – siinä määrin, että uskaltautuvat lähitaisteluun oman menneisyytensä kanssa.

Esityksen ovat kirjoittaneet ja esittävät suomeksi ja ruotsiksi Ritva Siikala ja Bengt Ahlfors.

Bengt Ahlfors (född 1937) och Ritva Siikala (född 1941) växte upp i efterkrigstidens Finland och har i mer än ett halvsekel arbetat med teater, som regissörer och författare. När de 1968 flyttade ihop och skaffade barn, sa deras vänner: Ni kommer aldrig att åldras tillsammans. Femtio år senare firade de guldbröllop och coronasommaren 2020 levde de i frivillig karantän i ett hus på landet. De använde tiden till att skriva en pjäs om sina liv, en dialog, som de nu spelar upp själva. Den berättar om en barndom i bombskydd och lek bland ruiner, om vuxenlivets motgångar och ljuvligheter, konflikten mellan arbete och familjeliv, svartsjuka och yrkesavund. Och en kärlek som trotsat kriser och farhågor och som nu lett till ett unikt samarbete på scenen. Ahlfors & Siikala är en bit av fosterlandets historia, skildrad av två konstnärer som vid det här laget känner varandra – och kanske sig själva – tillräckligt för att våga sticka ut hakan och gå i närkamp med sina liv.

En föreställning på svenska och finska, av, med och om Ritva Siikala och Bengt Ahlfors.